دست ها و پاها را تبدیل به سلاح...

Jul 4, 2014 توسط

تقویت کردن دست ها و پاها در کاراته ،بیشتر قسمتهای بدن به عنوان سلاح به کار برده میشوند. دست ،ساعد ،آرنج ،زانو و….. بیشتر مورد...

ادامه مطلب

حالت ایستادن و چگونگی استقراره...

Jun 6, 2014 توسط

تعادل و استقرار صحیح در اجرای تکنیک های تدافعی و تهاجمی بسیار مهم و تاثیر گذار است . استقرار در کاراته و هر ورزش رزمی دیگر به طور کلی...

ادامه مطلب

تاثیرات جسم فیزیکی و ذهن در کا...

May 12, 2014 توسط

جنبه‌های فيزيكی كاراته پایه و اساس تكنيك در كاراته عبارتند از شکل، قدرت و سرعت. قدرت در اثر نيروی وارده بر چيزی، به وجود می‌آيد. نيرو...

ادامه مطلب

فلسفه مفهومی “کی” ...

Mar 9, 2014 توسط

معنی و مفهوم کی، یکی از مشکل‌ترین مفاهیم در رابطه با فلسفه و تمرین کاراته است. بسیاری از کاراته‌کاها مایلند که بدانند کی واقعاً چیست....

ادامه مطلب

کیمه کردن در کاراته...

Feb 27, 2014 توسط

تمرکز و یا کیمه در کاراته عبارت است از تمرکز تمام انرژی بدن در لحظه‌ای که یک تکنیک به خصوص، با هدف تماس پیدا می‌کند. این تمرکز انرژی...

ادامه مطلب

آشی ساباکی( جابجایی پاها)...

Feb 17, 2014 توسط

نام دیگر: انسوکو تعریف: انواع جابجایی پا و بدن از قبیل راه رفتن، چرخش، تغییر جهت، لیز و… هدف: انواع حرکات پا به منظور تنظیم...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 6123456