دست ها و پاها را تبدیل به سلاح...

Jul 4, 2014 توسط

تقویت کردن دست ها و پاها در کاراته ،بیشتر قسمتهای بدن به عنوان سلاح به کار...

ادامه مطلب

حالت ایستادن و چگونگی استقراره...

Jun 6, 2014 توسط

تعادل و استقرار صحیح در اجرای تکنیک های تدافعی و تهاجمی بسیار مهم و تاثیر...

ادامه مطلب

تاثیرات جسم فیزیکی و ذهن در کا...

May 12, 2014 توسط

جنبه‌های فيزيكی كاراته پایه و اساس تكنيك در كاراته عبارتند از شکل، قدرت و...

ادامه مطلب

فلسفه مفهومی “کی” ...

Mar 9, 2014 توسط

معنی و مفهوم کی، یکی از مشکل‌ترین مفاهیم در رابطه با فلسفه و تمرین کاراته...

ادامه مطلب

کیمه کردن در کاراته...

Feb 27, 2014 توسط

تمرکز و یا کیمه در کاراته عبارت است از تمرکز تمام انرژی بدن در لحظه‌ای که...

ادامه مطلب

آشی ساباکی( جابجایی پاها)...

Feb 17, 2014 توسط

نام دیگر: انسوکو تعریف: انواع جابجایی پا و بدن از قبیل راه رفتن، چرخش،...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 6123456