خانه / آموزش / فلسفه‌ی تمرین در کاراته‌ دو (قسمت یک )

فلسفه‌ی تمرین در کاراته‌ دو (قسمت یک )

فلسفه‌ی تمرین در کاراته‌دو

کاراته نی‌ سنته ناشی – Karate ni Sente Nashi – کاراته با دفاع شروع می‌شود

این اصل پایه در تمرینات کاراته، تأکید بسیار بر تقویت اراده و کنترل شخص بر رفتار و اعمال خود دارد. نه فقط در کاراته، حتی در زندگی روزمره نیز این کنترل باید محسوس باشد. کاراته بعنوان هنری برای دفاع از خود محسوب می‌شود و همیشه نیز باید با این دید به این هنر اُکیناوایی نگاه کرد.

مشاجرات، درگیری‌ها و برخوردها به طرق مختلف بوجود می‌آیند ولی بهترین راه مقابله با آنها ممانعت از بروز آنهاست.

شین، گی، تای – Shin, Gi, Tai – فکر، تکنیک و بدن

هدف از تمرین کاراته، ساختن شخصیت انسان است. بنابراین فکر، تکنیک و بدن باید همزمان و به موازات یکدیگر مورد تعلیم قرار گیرند. در تمرینات کاراته هر سه جنبه‌ی فوق باید بطور هماهنگ تقویت شده و پیشرفت نمایند. اگر هر یک از عوامل مورد توجه واقع نشود تعادل بین آنها بهم خواهد خورد. همانند یک مثلث با سوزنی در مرکز آن که باعث تعادل بین اضلاع آن می‌شود، اگر فشار بیشتری بر روی یکی از قسمتهای مثلث باشد تعادل آن از بین می‌رود.

کُن‌جو – Konjo – روحیه مبارزه

کُن‌جو یکی از مباحث فلسفی روش شورین‌جی کمپو است که استاد دوشین سو آن را در سبک ابداعی خود مطرح نمود. ماده و سرشت وجودی آن جداناپذیر هستند. اصول رفتاری و تشخیص خوب و بد آنها را باید در سرشت آنها پیدا کرد و نه در قوانینی که بوسیله بشر نوشته شده است. این خود باعث گسترش و انتشار حقیقت می‌شود و سر آغاز آن شناخت و ارزشیابی شخصیت خود می‌باشد.

قدرت تصمیم‌گیری و اراده، داشتن انگیزه و اعتماد به نفس جوانب کُن‌جو یا همان روحیه‌ی جنگندگی و مبارزه هستند. قبول محدودیتهای موجود در هر فرد بوسیله خودش و بدنبال گشتن راهی جهت غلبه بر آن محدودیتها یا ضعف‌ها با اراده‌ای مصمّم و روحیه‌ای قوی، ارزش والایی است که می‌بایست همگی در جهت ترقی آن گام برداریم.

سِـی‌ریوکو ذِنیو – Seiryoku Zenyo – حداقل تلاش، حداکثر بهره

این اصل اینطور بیان می‌کند که تکنیکهایی که ما در کاراته تمرین کرده و بکار می‌بریم، دارای تأثیر و کارآیی زیادی هستند و می‌توانند با حداقل تلاش مورد استفاده قرار گیرند.

فوروکی اُتازونه آتاراشیکی اُشیرو – Furuki o Tazune Atarashiki o Shiru
کهنه را مطالعه کن تا بتوانی نو را درک کنی

جهت درک کامل کاراته‌ای که ما امروزه آنرا تمرین می‌کنیم و نیز جهت کاربرد آن با حداکثر تأثیرگذاری ممکن، ضروری است تاریخ کاراته را مطالعه کنیم. باید روشهایی که بنیانگذاران این هنر بکار می‌بردند را بدانیم، بفهمیم که چگونه آن روشها تغییر کرده‌اند و چه تأثیراتی این تغییرات بر روی سیستم جدید کاراته تاثیــــر گذاشته‌اند.

شین شو سوکی چوکو – Shin sho Tsuki Choku
قلبتان را بی‌عیب کنید تا بتوانید ضربه مُشتتان را بی‌عیب کنید

وجود هرگونه انحراف در اخلاقیات برای یک بودوکا قابل قبول نخواهد بود. هنرهای رزمی انضباط، پاکی و صداقت را آموزش می‌دهند. در هر یک از اندرزهای بیستگانه فوناکوشی نیز بر لزوم داشتن تواضع، احترام، بخشایش، شرافت، … تأکید فراوان می‌شود.

ریو گان گو دو – Ryu Gan Go Do – عرق ریختن منجر به جلای روح می‌شود

یک بودوکا باید دائماً در حال تلاش و تکمیل کردن تکنیک‌های خود جهت رسیدن به کمال باشد. باید آنقدر تلاش کند تا بدنش خالص و پاکیزه شود. می‌بایست بدنش را از شر ناخالصی‌ها خلاص کند تا روحش خالص و با طبیعت هماهنگ شود. خالص کردن روح مانند گشودن دری است بسوی پاکی قلب.

جونان شین – Junan Shin – فکری انعطاف‌پذیر

فلسفه‌ی عقیده‌ای جونان شین شخص را ملزم به داشتن فکری انعطاف‌پذیر می‌کند. انسان باید قابلیت تأثیرپذیری و انطباق سریع با محیط و شرایط مختلف را داشته باشد. این اصل، مستلزم داشتن اعتماد و فداکاری نسبت به استاد است و نیز مستلزم داشتن تواضع و فروتنی است که این خود یکی از خصوصیات اخلاقی قابل تحسین است. بدون فلسفه‌ی جونان شین تمرین و پیشرفت در هنرهای رزمی کُند و حتی متوقف خواهد شد. مانند حوضی که در آن آبی جریان ندارد، آلوده، بد رنگ و گل آلود خواهد ‌شد.

اگر کسی بخواهد هنرهای رزمی را فرا گیرد باید افکاری باز داشته باشد، باید تمایل به یادگیری عقاید و نظرات جدید داشته باشد و بالاتر از همه باید بسیار صبور باشد. فراگیری هنرهای رزمی مستلزم یک عمر یادگیری مداوم و سخت است.

ذانشین – Zanshin – مرحله‌ی آگاهی

ذانشین شامل اصول و عقاید دیگری نیز می‌باشد که بعداً به شرح آنها خواهیم پرداخت. اصولی مانند؛ کیای، مِتسوکه، شی‌سِی و کیمه. آماده بودن یا داشتن آمادگی در هنگام شروع مبارزه با بالابردن دست بعلامت آماده هستم و گارد گرفتن مقابل حریف تفاوت دارد؟ بله تفاوت دارد.
ذانشین عبارتست از هوشیاری و آمادگی کامل نسبت به حریف. این هوشیاری باید قبل و بعد از انجام هر تکنیک وجود داشته باشد و بطور فیزیکی نیز احساس شود.

منبع » کتاب “کاراته و اندرزهای اخلاقی” نوشته و ترجمه ی استاد تن زاده

درباره‌ hamidm.72

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد